TEKNISK-TEGNER-Kolding-Haderslev-Aabenraa-Krusaa

Tekniske tegninger udført af Teknisk Tegner / Teknisk Designer.

Har du et udviklingsprojekt i tankerne? Så kan vi tage en snak om, hvordan JL Tegne-service kan hjælpe med at realisere projektet.

I området Kolding, Haderslev, Aabenraa og Krusaa, har jeg primært udført tekniske tegne opgaver for energiudvindning af landbrugsafgrøder og fra skovbrug.

Tekniske tegninger – også kendt som konstruktionstegninger – er et sæt repræsentationer af et byggeprojekt, der giver en grafisk oversigt over, hvordan det skal bygges.
De bruges i alle faser af projektets udvikling hele vejen igennem til overdragelsen til kunden. Tekniske tegninger er det vigtigste led mellem dit projekt og leverandøren.
De skal være kortfattede og nøjagtige, så de tekniske tegninger fortolkes korrekt, og forvirring undgås. For at opnå dette er det nødvendigt med fyldestgørende information om krav til tegninger og produktet.

Hvor skitsen var den første hurtige afbildning af vores produkt, så er de tekniske tegninger mere detaljerede. Man kan anvende tekniske tegninger inden for alle områder, hvor man arbejder med teknologi. Det kan være til bygning af huse, konstruktion af elektriske anlæg, konstruktion af maskiner og automatiseringsanlæg. Det gælder også typisk, at alle forskellige fagområder har deres egne standarder for tekniske tegninger, som man skal sætte sig ind i for at udføre en korrekt dokumentation.